Upplands Försäkringsservice

Så här går det till

Om du låter oss ta hand om dina försäkringar, börjar vi med att se över ditt behov. Sedan gör vi en sammanställning över dina försäkringar och pensioner, ser efter om det behöver göras någon förändring eller tillägg.

Sedan tar vi fram förslag från olika försäkringsbolag och ger dig våra synpunkter utifrån villkor och premier.

 

Det här gör vi för dig, så du slipper
  • Vi sköter alla kontakter med försäkringsbolagen
  • Vi sköter dina försäkringar löpande och hjälper dig när förutsättningarna ändras, till exempel vid löneändringar, nyanställningar och upphörande av anställningar
  • Du får en sammanställning av hur din pensionssituation ser ut
  • Du får en kontinuerlig uppföljning
  • Du får tillgång till vårt datasystem där du får en överblick av dina försäkringar