Upplands Försäkringsservice

Om oss

Vi arbetar som försäkringsförmedlare inom liv- och pensionsförsäkring. För din trygghet arbetar vi med strukturerade rutiner och lägger stor vikt vid uppföljning. Att anlita oss innebär inte ett fördyrande led. Vi får ersättning från försäkringsbolagen motsvarande den ersättning som annars skulle utgå till försäkringsbolagens egna säljare.

Vår ansvarsförsäkring är tecknad hos HDI Global SE via Nordeuropa Försäkring AB.

Jonatan Peiró
Försäkringsförmedlare
076-775 55 01
jonatan@upfs.se